Bøler IF trenger støttemedlemmer. Vil du være med på laget?

Bøler Idrettsforening

Om klubben

Bøler IF ble stiftet i 1958 og er underlagt regler satt av Norges idrettsforbund. Arbeidet skal preges av frivillighet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og trygghet. Klubben har som mål å drive med så lite administrasjon som mulig og med så mye aktivitet som mulig. Vår unike plassering på Haraløkka gir oss mange muligheter. Vårt anlegg er praktfullt, men det er også vår nærmeste nabo, Østmarka. Vi ønsker at alle som bor i vårt nærmiljø skal kjenne en tilhørighet til klubben og ha et ønske om å drive med idrettslig aktivitet på fritiden hos oss.

Entusiastiske mennesker

I vårt nærmiljø finnes det utrolig mange ressurssterke og entusiastiske mennesker. Dugnadsånden er viktig for oss. Vi ønsker at klubben i størst mulig utstrekning skal bruke lokale krefter på trener- og ledersiden. Vi skal skape idrettsglede og på sikt oppfostre de kommende generasjoners ildsjeler.

Sosialt engasjement

Å være med i Bøler IF skal være gøy. Det sosiale er nok det aller viktigste når man er med i idretten. Å skape samhørighet og vennskap til mennesker i vårt nærmiljø er med på å skape trygghet. Vi trenger alle gode sosiale rammer som er trygge. Dette er en av hovedgrunnene til at vi ønsker et stort sosialt engasjement i klubben vår. Bli en bidragsyter du også.

Flere idrettstilbud

Fotball, friidrett, håndball og tennis er våre grupper. Haraløkka og Bøler flerbrukshall er våre arenaer. Østmarka er vår felles lekeplass. For å ta del i Bøler IFs tilbud, må man være et medlem og ha betalt årets avgifter til klubben. På Haraløkka myldrer det av mennesker til alle døgnets tider. Et felles sted for fritid og aktivitet.

Klubbsanger:

Offisiell klubbsang "Bøler hymnen"

Sang: Jesper Borgen, Tekst: Jørn Erik Larsen, Arrangement: Joakim Borgen


 Andre Bølersanger:

Frode Spidsberg "Skyskraperengler"      

Bare Egil Band "Bøler IF"