Bøler IF trenger flere medlemmer. Vil du være med på laget? Meld deg!

Bøler Idrettsforening

Om klubben

Bøler IF ble stiftet i 1958 og har som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bøler IF har som målsetting å drive med så lite administrasjon som mulig og med så mye aktivitet som mulig. Vi vil at alle aktiviteter skal bære seg selv, både økonomisk og administrativt.

Entusiastiske mennesker

I vårt nærmiljø finnes det utrolig mange ressurssterke og entusiastiske mennesker. Dugnadsånden er viktig. Vi ønsker at Bøler IF i størst mulig utstrekning skal bruke lokale krefter på trener- og ledersiden. Alle aktiviteter skal være medlemsdrevet uten et tungt administrativt apparat. Vi skal skape idrettslig glede med aktiviteter som medlemmene vil ha.

Sosialt engasjement

Det skal være moro å være med i Bøler IF. Med aktiviteter som er medlemsdrevet vil vi skape et sosialt engasjement som ikke kan være annet enn positivt. Det vil skape respekt for medmennesker, det vil skape samhørighet. Noe positivt å identifisere seg med. Noe som kan skje i nærmiljøet uten mye logistikk og transport av barn hit og dit. Vi ønsker at så mange som mulig involverer seg.

Flere idrettstilbud

Fotball, friidrett, håndball og tennis er våre grupper. Haraløkka og Bøler flerbrukshall er våre arenaer. For å delta i aktivitet gjennom Bøler IF må man ha betalt Bøler IF’s medlemsavgift og gruppenes fastsatte treningsavgift. I tillegg rette seg etter de føringer som settes i klubbens årsmøtevedtak.

Hva slags gruppe passer deg best? Bli med på laget vårt - BØLER IDRETTSFORENING