Bøler IF ble stiftet i 1958 og har som formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

I vårt nærmiljø finnes det mange ressurssterke og entusiastiske mennesker. Dugnadsånden er viktig for klubben. Vi ønsker i størst mulig utstrekning lokale krefter på trener- og ledersiden.

Det skal være gøy å være med i klubben vår og vi skal være en viktig arena for sosialisering og samhold. Vi ønsker at flest mulig i vårt nærmiljø skal ha en tilhørighet til klubben, enten som aktiv eller frivillig. Bøler IF skal dessuten være en arena for inkludering og trygghet.

Bøler IF tilbyr aktivitetene Fotball, Friidrett, Håndball og Tennis. Aktiviteten foregår som oftest på Haraløkka idrettsanlegg og i Bøler flerbrukshall.

Heia Bøler!

Marius Sigolsen
Daglig leder
Bøler IF

For å delta i aktivitet gjennom Bøler IF må man ha betalt klubbens medlemsavgift og særidrettenes fastsatte treningsavgift. I tillegg rette seg etter de føringer som settes i klubbens og særidrettenes årsmøtevedtak.