Bøler Håndball sin visjon er å være en breddeklubb med god forankring i lokalsamfunnet, men også gi utviklingsmuligheter for de beste. Klubben skal utvikle spillere, trenere, dommere og ledere med gode holdninger på banen, i klubben og i nærmiljøet.

Bøler håndball sitt motto er – “Flest mulig – lengst mulig”

Bøler håndball skal legge følgende verdier til grunn for aktivitetene i klubben:

  • Glede gjennom lek og mestring der alle kan være med
  • Fellesskap gjennom sosial trening og handling
  • Ærlighet gjennom oppdragelse og respekt for hverandre
  • Helse gjennom etablering av sunne verdier og holdninger
Bøler IF Håndball @ Facebook